top of page

POWERWALKING HIIT

  • 30 min.
  • Hof De Bist Ekeren

Beschrijving van de dienst

ALGEMENE VOORWAARDEN ·Boek je training een dag vooraf voor 20u00. Powerwalking by Hilde behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling (minimum 4 personen) , de avond voor de effectieve training, te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. ·De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. De geldigheidsduur van de kaarten staat vermeldt bij de tarieven. · Deelname aan een Power Walking training geschiedtALGEMENE VOORWAARDEN ·Boek je training een dag vooraf voor 20u00. Powerwalking by Hilde behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling (minimum 4 personen) , de avond voor de effectieve training, te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. ·De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. De geldigheidsduur van de kaarten staat vermeldt bij de tarieven. · Deelname aan een Power Walking training geschiedt geheel op eigen risico. Powerwalking by Hilde is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. ·Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Powerwalking by Hilde niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Powerwalking by Hilde zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raad ik je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts. · Powerwalking by Hilde behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training. · Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Powerwalking by Hilde. · Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals sociale media en promotiemateriaal Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Powerwalking by Hilde bewaard zullen worden. Powerwalking by Hilde verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving. · Door mee te doen met een (proef) les(sen) ga je akkoord met deze voorwaarden.


Aankomende sessies


Contactgegevens

hilde.beleef@gmail.com


bottom of page